ביקורתשירה
ביקורת
ביקורתשירה
ביקורתשירה

מתוך גליון יוני 2021

בִּמקום בַּמולדת אוחזת אני בגלגולֵי עולם

פה ובמקום אחר

לפעמים הבלחה כבדה חולפת כתאווה

צָפוּן בָּרֵךְ | דמעה נופלת על מכתב לא מוחקים

Handle with Care – קריאה ב"בן המקום" מאת חיים הזז

אלו שרואים, אלו שרואים כאשר מראים להם ואלו שאינם רואים

חומר למחשבה

דבר המערכת – מעלה 2