ביקורת
ביקורתפרוזה
ביקורת
ביקורתפרוזה

מתוך גליון ספטמבר 2021

למה לאה?

הזר והפרפר, המדען והסופר

נקב־הצצה

חוש הביקורת

הסבון בכה מאוד

צָפוּן בָּרֵךְ | שער של ספר שמתחפש לטור בעיתון

חומר למחשבה

דבר המערכת – מעלה 3