ביקורתפרוזה
מסות
ביקורתשירה
ביקורתפרוזה

מתוך גליון דצמבר 2021

שבריריות החלום

לשון נופל על לשון

לראות את הדברים באינסופיותם

תריסים קדושים – היומיומי הוא הנשגב

וזרח השמש

השירה כצֵיד החד־פעמי

חומר למחשבה

דבר המערכת – מעלה 4

צָפוּן בָּרֵךְ

השירה כצֵיד החד־פעמי

מגליונות קודמים

מרץ 2021

אומרים לנו שיש סקס אחר

קולט | הטהור והטמא (תרגום: ניר רצ'קובסקי) | אפרסמון, 2020 | 147 עמ'

מאת: רותם עטר

יוני 2021

פה ובמקום אחר

שייח'ה חליווא | אתנחתא לנביחות | אפיק, 2021 | 68 עמ'

מאת: זהר אלמקייס

יוני 2021

צָפוּן בָּרֵךְ | דמעה נופלת על מכתב לא מוחקים

אבות ישורון | חרסים (הביאה לדפוס, ערכה וכתבה הקדמה: הלית ישורון) | הקיבוץ המאוחד, 2021 | 144 עמ'.

מאת: מורן שוב רובשוב

יוני 2021

בִּמקום בַּמולדת אוחזת אני בגלגולֵי עולם

נלי זקש | תהילים של לילה | מגרמנית: דינה פון שוורצה | קשב לשירה, 2021 | 125 עמ'

מאת: אסיף רחמים

יוני 2021

לאן ללכת מכאן

ליאור שטרנברג | הלחם, המלח: שירים 2019-1999 | מוסד ביאליק, 2020, 256 עמ'

מאת: אריאל זינדר

יוני 2021

לפעמים הבלחה כבדה חולפת כתאווה

יונה וולך | אנדרטה של צרעת | עורכים ומהדירים: עודד כרמלי ושני פוקר, הבה לאור, 2021 | 367 עמ'

מאת: טפת הכהן-ביק