ביקורתשירה
ביקורת
ביקורתפרוזהתרגום
ביקורתפרוזה

מתוך גליון יוני 2021

מים אחרים באותם הנהרות

פה ובמקום אחר

אלו שרואים, אלו שרואים כאשר מראים להם ואלו שאינם רואים

גם זו קריאה באודיסאה

העובדה הפשוטה, החותכת

האב, הבת, ורוח הקודש

חומר למחשבה

דבר המערכת – מעלה 2