Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! ספטמבר 2023

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

דנה שוופי

כותבת פרוזה ומבקרת. למדה לתואר ראשון באמנות בבצלאל ולתואר שני בספרות באוניברסיטת תל אביב. בוגרת הרזידנסי לסופרים בראשית דרכם במשכנות שאננים. ספרה הראשון איך להיות מוזה יראה אור בשנה הקרובה בהוצאת אפיק.

על הראייה

ישי שריד | מגלה החולשות | עם עובד, 2023 | 223 עמודים

לקראת שירה מז׳ורית

ריטה קוגן | מחלת יבשה | עיתון 77, 2022 | 159 עמודים

חשיפה לצפון

עינת יקיר | צלם | כתר, 2022 | 336 עמודים

שיעור בהגנה עצמית

גיש עמית | שנות לימוד | הקיבוץ המאוחד, 2022 | 137 עמודים