Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רותם עטר

מתרגמת פרוזה ושירה מצרפתית ומאנגלית. בין הספרים שתרגמה: תרגילים בסגנון לרמון קנו (הוצאת מקום לשירה), צבע החלב לנל ליישון (הוצאת תשע נשמות), חוש המאבק למישל וולבק (הוצאת בבל), על רוח הספרות למדאם דה סטאל (הוצאת דחק) ועוד. חיה בחיפה.