Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! מרץ 2024

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

מורן שוב רובשוב

אומנית, אוצרת, כותבת, עורכת. מלמדת בבית הספר לאומנויות המילה. ספרה האחרון "אני דוברת שבע שפות וכולן עברית" (פרוזה לירית) ראה אור בהוצאת מקום לשירה ב־2022.

 

צָפוּן בָּרֵךְ | חובה להשוות

קטלוג עדות מקומית 2023 – התערוכה השנתית לצילומי עיתונות ולצילום תיעודי |הוצאת מוז"א – מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב | 142 עמודים

צָפוּן בָּרֵךְ | צליל של נייר ישן

מורן שוב רובשוב | אני דוברת שבע שפות וכולן עברית |הוצאת מקום לשירה 2021 | 182 עמודים

צָפוּן בָּרֵךְ | "באיזה אופן יכול ספר להיות אינסופי"

אבי גנור | אלגברה של צילום, הוצאה: Franciscus Vieta | עמודים לא ממוספרים | עריכה: דפנה רז, עיצוב: נועה שורץ

צָפוּן בָּרֵךְ | נהר השירה

משוררים שונים | סדרת כבר | עורכת: ליאת קפלן | מוסד ביאליק | עיצוב: תמיר להב־רדלמסר

צָפוּן בָּרֵךְ | להתבונן במקום מבעד לזמן

אורי יואלי | צריך לדבר על הרבי – סיפורו של רחוב קטן בין יפו לתל־אביב | הוצאה עצמית / מהדורה שלישית מורחבת ומתוקנת, סתיו 2021 (מהדורה ראשונה 2018) | 240 עמודים

צָפוּן בָּרֵךְ | השירה כצֵיד החד־פעמי

מאיר ויזלטיר | פנקס הסונטות | הקיבוץ המאוחד, 2021 | 94 עמודים

צָפוּן בָּרֵךְ | שער של ספר שמתחפש לטור בעיתון

גליה עוז | דבר שמתחפש לאהבה | כנרת-זמורה-דביר, 2021 | 110 עמודים

צָפוּן בָּרֵךְ | דמעה נופלת על מכתב לא מוחקים

אבות ישורון | חרסים (הביאה לדפוס, ערכה וכתבה הקדמה: הלית ישורון) | הקיבוץ המאוחד, 2021 | 144 עמ'.

צָפוּן בָּרֵךְ | ספר הוא בית הוא עריסה

גסטון בשלאר | הפואטיקה של החלל (תרגום ואחרית דבר: מור קדישזון) | בבל (עיון), 2020 | 389 עמ' עיצוב: סטודיו דרום, מדלן כהן