Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! מרץ 2024

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

תמר סתר

ד״ר לספרות עברית. את הדוקטורט שלה כתבה על חייו ויצירתו של הסופר הישראלי דוד שיץ בהנחיית פרופ׳ יגאל שוורץ. כותבת פוסט-דוקטורט על יצירת אהרן אפלפלד במכון הקשרים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מנחת הפודקאסט ״ספרות זה הקול״ של המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב (בעבר עם גלי סיטון וכיום עם מעין ראפא). מנחה ומרצה בכנסים אקדמיים ומארגנת כנסים ואירועי-תרבות. מפרסמת רשימות על ספרים שנגעו לליבה. ספרה ״תו החלוף של דוד שיץ: חייו ויצירתו״ ראה אור בהוצאת למדא של האוניברסיטה הפתוחה (2023)

כיצד להפסיק לפחד ממוות, להתחיל להתאבל על המתים ולאהוב את החיים

סטיבן ג׳נקינסון | למות חכם: מניפסט לשפיות ולנשמה | אדמה, 2023 (מהדורה שנייה) | 375 עמודים

דמיון הוא התשובה

ג'יימס הילמן | מחשבת הלב ונשמת העולם | בבל, 2021 | 159 עמודים, תרגמה מאנגלית והוסיפה הערות ואחרית דבר: מור קדישזון