Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

שרון שקרג'י

פרופסור למשפטים באוניברסיטה העברית, מתמחה במשפט בין־לאומי פרטי ובדיני משפחה. קוראת כמעט הכול, כותבת בעיקר מאמרים.