Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! ספטמבר 2023

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

שרון שקרג'י

חברת סגל בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, מתמחה במשפט בינלאומי פרטי ובדיני משפחה. קוראת כמעט הכול, כותבת בעיקר מאמרים.

המלצת שבוע הספר – שרון שקרג׳י

בוני גרמוס | שיעורים בכימיה | מאנגלית : הדסה הנדלר | תכלת, 2022 | 402 עמודים

מות החתול ותחיית האנושיות

זהר כוכבי | קרתגו | עולם חדש, 2021 | 108 עמודים

מים אחרים באותם הנהרות

מאיה ערד | קנאת סופרות | מודן – חרגול פלוס, 2021 | 412 עמ'