Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! ספטמבר 2023

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

שרון אָס

פִרסמה שישה ספרי שירה וספר מסהשיר. ספריה זכו בפרסים רבים, בהם פרס ביאליק ופרס עמיחי. ספר שיריה האחרון, המגרפה, ראה אור לאחרונה בהוצאת אפיק. אס מלמדת באוניברסיטת תל אביב במסלול לכתיבה יוצרת ומרצה על ספרויות עתיקות במסגרות שונות.

 

הביוגרפיה הראשונה של דנטה

ג'ובאני בוקאצ'ו | בשבח דנטה | תרגם והוסיף אחרית דבר: אריאל רטהאוז | כרמל, 2020 | 102 עמודים