Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! מרץ 2024

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

שי פורסטנברג

חייל ומתרגם, תרגומיו הופיעו בכתבי עת שונים.

וריאציות אנקוויסט

אנה אנקוויסט | רביעיית מיתרים | מהולנדית: רן הכהן | הספריה החדשה, 2023 | 270 עמודים

הטיפולוגיה של הספרות העברית

מאיה ערד | מקום אחר ועיר זרה – מהדורת עשרים שנה | חרגול, 2023 | 200 עמודים

המלצת שבוע הספר – שי פורסטנברג

איתי מרינברג־מיליקובסקי | מילים שקולות – צעדים ראשונים במחקר הספרות החישובי | למדא – האוניברסיטה הפתוחה, 2022 | 387 עמודים