Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! מרץ 2024

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

שירה מזוז

דוקטורנטית במחלקה לספרות כללית והשוואתית באוניברסיטה העברית. מחקרה עוסק בקשרים בין ספרות לקולנוע. בוגרת בית הספר לקולנוע וטלוויזיה על שם סם שפיגל, ועוסקת בעריכת סרטים.

חיים שראוי לספרם

גיל הראבן | חיים | אחוזת בית, 2022 | 384 עמודים

אמונה בקריאה, קריאה באמונה

דרור משעני | אמונה | אחוזת בית, 2021 | 271 עמודים