Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! ספטמבר 2023

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

שירה מאירי

סטודנטית לספרות באוניברסיטת תל אביב. ירושלמית במקור, צפונית בהווה.
מבקרת התיאטרון של ynet, כותבת ולקטורית.

גילוי דעת

מייקל פולן | איך לשנות את דעתך | מאנגלית: ירון סיון | פן, ידיעות ספרים, 2020 | 488 עמ'