Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! ספטמבר 2023

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

פניה חזן

משוררת. ספר ביכוריה העכשיו שט קדימה ראה אור בסדרת "אש קטנה" בהוצאת "עיתון 77" ובעריכתה של אפרת מישורי. אם לשלושה, עובדת סוציאלית, חולמת, לוחמת.

המלצת שבוע הספר – פניה חזן

בוריס ויאן | צל הימים | מצרפתית: אַליה גילדין | הקיבוץ המאוחד/ספרי סימן קריאה | 1987 | 199 עמודים