Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ענת לב אדלר

סופרת, עורכת (ומשוררת למגרה), עיתונאית בידיעות אחרונות ופעילה במאבק באלימות כלפי נשים, מרצה על מסע אמצע החיים ומלווה נשים בתהליכי שינוי באמצעות כתיבה אישית.