Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

עדה ורדי

מעצבת ספרים ועטיפות. אצרה את התערוכה ״דפוסים משתנים: מלאכת הדפוס של משה שפיצר, פרנציסקה ברוך והנרי פרידלנדר״ (מוזיאון ישראל, 2015–2016). ערכה ועיצבה את הספרים ספר שפיצר: פרקי חיים והוצאת תרשיש (הוצאת מנגד, 2016) וספר תום: מסע בעקבות יצירתה של המאיירת תום זיידמן-פרויד, יחד עם מרית בן ישראל (הוצאת מנגד ואסיה, 2022).