Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! ספטמבר 2023

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

סיון הר שפי

משוררת, מרצה לספרות ומנחה סדנאות כתיבה במכללת הרצוג ובאוניברסיטת בר אילן. מייסדת שותפה של בית המדרש "זוהר חי", ועורכת שותפה של "עתר" – כתב עת לספרות ולאמנות מבית מכללת הרצוג. אם לחמישה, חיה בתקוע.

איך נשיר: שירה ופרוזה כשני אופנים של מסירת עדות

מוריה אשכנזי | קומי | אפיק, 2022 | 113 עמודים