Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! ספטמבר 2023

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

נצר לאו

משורר ומסאי, בוגר בית הספר לאומנויות המילה של מקום לשירה, ר"מ לספרות ושירה עברית במדרשה הגבוהה עין פרת. בימים אלה עובד על ספר ביכורים.

אסתטיקה של הפצע

עמיחי חסון | שירים על סף | כבר, 2022 | 71 עמודים

אסתטיקה של פצע

רוני אלדד | יממה | פרדס, 2023 | 73 עמודים.