Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

נצר לאו

משורר ומסאי, בוגר בית הספר לאומנויות המילה של מקום לשירה, ר"מ לספרות ושירה עברית במדרשה הגבוהה עין פרת. בימים אלה עובד על ספר ביכורים.