Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! ספטמבר 2023

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

נעה אייל

סטודנטית לתואר ראשון בחוג להיסטוריה כללית ובחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. בוגרת ביה"ס לאומנויות המילה. עובדת וכותבת.

גם המשיח קונה ליפסטיק לאימא שלו?

יוסף בר יוסף | אבא, בן, סבתא דינה | הקיבוץ המאוחד, 2020 | 180 עמ'