Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ננה אריאל

ננה אריאל היא מחברת, חוקרת, מורה ומוציאה לאור. מתעניינת ברטוריקה, בלמידה ובתרבות חומרית של ספרים. חברת סגל בכיר בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב. מחברת הספר מניפסטים: כתבים של אי־נחת על סף המאה העשרים ואחת (אוניברסיטת בר אילן, 2018) וספרי הילדים הספר הכי משעמם בעולם (2020) והסיפור המוזר והלא ייאמן של פסיק ונקודה (2024), שניהם בהוצאת אסיה. מייסדת הוצאת הספרים והדפוס הזעיר "דפוס בית" בתל אביב–יפו יחד עם אורי יואלי, שם יצא ספרה סדר הדברים (2019).