Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ניצן רותם

חוקרת תרבות וסוציולוגיה של הידע. חיברה את ספר העיון מתאבדים במדים: בחירה,  מחויבות ואשמה בחברה הישראלית (2019) וערכה את הגיליון המיוחד המבנה הפתוח ופתיחותו של המבנה: ביקור מחודש בטקסי המעבר לון גנפ (2018, באנגלית). פרסומה האחרון הוא המסה טבע אומד כוחותיו (2023).