Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! ספטמבר 2023

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

ניצן רותם

חוקרת תרבות וסוציולוגיה של הידע. חיברה את ספר העיון מתאבדים במדים: בחירה,  מחויבות ואשמה בחברה הישראלית (2019) וערכה את הגיליון המיוחד המבנה הפתוח ופתיחותו של המבנה: ביקור מחודש בטקסי המעבר לון גנפ (2018, באנגלית). פרסומה האחרון הוא המסה טבע אומד כוחותיו (2023).

 

אנושיותי אינה שייכת לכם

ז'אן אמרי | יד נשלחת בנפש: מסה על מוות מרצון | מגרמנית: נועה קול | הקיבוץ המאוחד, שנה 2021 | 192 עמודים