Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! מרץ 2024

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

נועה שקרג'י

משוררת, עורכת וחוקרת של תהליכי מדיטיזציה בספרות בעידן הדיגיטלי. עורכת ומייסדת כתב העת מעלה. ספרה האחרון עד כה: נא (מקום לשירה, 2023).

דבר המערכת – מעלה 9

רפורמה במשפט? בואו נתחיל עם המילים

דבר המערכת – מעלה 8

דבר המערכת: פרידה מחוה פנחס־כהן

דבר המערכת – מעלה 7

קריאה סינכרונית, קריאה דיאכרונית

דבר המערכת – מעלה 5

מילה לקוראים, מילה לכותבים

עוד סיפור אחד

אלכס אפשטיין | דמיון – שיחות עם ילד בן חמש ועוד סיפור אחד | פרדס, 2020 | 51 עמודים

דבר המערכת – מעלה 3

עידן הממשקים

"אנחנו / צריכים מלחמה להשכיח את המלחמה / בעצמנו"

שלומי חתוכה | יבשת ואי | טנג'יר, 2020 | 75 עמ' ו־67 עמ' בהתאמה