Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! מרץ 2024

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

מרדכי קטן

בעל תואר מוסמך בצרפתית מאוניברסיטת בר־אילן. למד לתואר שני במדעי היהדות במסלול אמנויות במכון שכטר, עובד במדור ההשאלה בספרייה המרכזית למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב. בימים אלו עמל על ספר שירה ראשון, שמשלב השראות קבליות ותרגומים מצרפתית.

״המזל הוא לפעמים שותף מופלא לפשע״

גלית דהן־קרליבך | מזל יתומה | אחוזת בית, 2022 | 258 עמודים