Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! מרץ 2024

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

מיכל גוברין

סופרת, משוררת ובמאית תיאטרון. בעלת תואר דוקטור של אוניברסיטת פריס בנושא של תיאטרון ופולחן. פרסמה אחד עשרה ספרי פרוזה, שירה ועיון, המתורגמים לשפות רבות. ביניהם, השם, הבזקים, אהבה על החוף, וגוף תפילה עם הפילוסוף ז'אק דרידה. ספריה זכו בפרסים רבים בארץ ובעולם. הקימה וערכה עם מנחם לורברבום את סדרה השירה דברי-ם/כרמל. הובילה קבוצת מחקר רב תחומית במכון ון ליר בירושלים, ואת עיצוב ה"התכנסות ליום השואה", המונחלת בידי מכון הרטמן.

"ואיך נעבור, ללא הגשר?"

פרידה מחווה פנחס כהן