Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! דצמבר 2023

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

מאיה וויינברג

משוררת, חוקרת עטלפים, רופאת חיות. ספר שיריה האחרון מהיד אל הפה (פרדס, 2021) זוכה פרס חיים גורי לשירה לשנת 2023.

ההיקסמות או התוגה על מה שיש

יאן קפלינסקי | אבק וצבעים | מאסטונית: גילי חיימוביץ' | עיתון 77, 2022 | 143 עמודים