Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! מרץ 2024

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

כנרת רובינשטיין

סופרת ומרצה. פרסמה ארבעה ספרי פרוזה: "העובר והשב" (2020) "חבלי הלידה של הירח" (2016), "תיבת נוח" (2013) ו"עליך לא הייתי מאמינה" (2023). מלמדת פרוזה בבית הספר לאמנויות המילה בירושלים ומפרסמת סיפורים ורשימות ביקורת בפלטפורמות שונות לספרות.

לכל שיר יש תולדות חיים

זלדה | אותות רחוקים של אור: כתבים וציורים | הוצאת עמותת זלדה ויצירתה, 2023 | 175 עמודים

על קרקע המציאות גדלות הבדיות הכי טובות

מאיר שלו | הדבר היה ככה | עם עובד, 2009 | 226 עמודים

קרקעיתה השקופה של הנפש

יובל שמעוני | מבעד לקרקעית השקופה | עם עובד, 2021 | 429 עמודים

וזרח השמש

ארז שוייצר | שום דבר לא יסתיר את השמש | הקיבוץ המאוחד – ספריית פועלים, 2021 | 213 עמודים