Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

יורם עשת

סופר, דוקטור לגיאולוגיה ופרופסור במחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה. הוא חוקר טכנולוגיות למידה וכן קטסטרופות בתולדות כדור הארץ. פרסם עד כה שני ספרי פרוזה: אדם הולך הביתה (כתר, 2010), שזכה בפרס יצחק שדה, וציר תמר (כתר, 2019).