Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! ספטמבר 2023

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

יובל יבנה

סופר ומוזיקאי ירושלמי. פרסם חמישה ספרי פרוזה והיה שותף להלחנה ולהפקה של חמישה אלבומים הכוללים לחנים לשירי משוררים. אוסף כל שירי ט. כרמי בעריכתו יצא לאור בהוצאת מקום לשירה ב־2020. 

בין רומן ליומן

גרהם גרין | סוף הרומן | מאנגלית: עפרה אביגד | עם עובד, 2022 | 236 עמודים

נוף עברוסי

בוריס זיידמן | תחנות ביניים | פרדס, 2020 | 409 עמ'