Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

יובל יבנה

סופר ומוזיקאי ירושלמי. פרסם חמישה ספרי פרוזה והיה שותף להלחנה ולהפקה של חמישה אלבומים הכוללים לחנים לשירי משוררים. אוסף כל שירי ט. כרמי בעריכתו יצא לאור בהוצאת מקום לשירה ב־2020.