Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! דצמבר 2023

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

יהודה ויזן

משורר, עורך, מבקר ומתרגם. עורך כתב העת "דחק" וכן את סדרת הספרים "דרש – כתבי מופת בפואטיקה ואסתטיקה". ספרו האחרון עד כה, הפואמה צידוק הדין, ראתה אור בשנת 2022.

מתוך המחברות

תיאודור רות'קה. מאנגלית: יהודה ויזן