Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! מרץ 2024

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

יאיר אסולין

(יליד 1986) הוא סופר, משורר והוגה דעות ישראלי, בעל הטור "קטע לסיום" בעיתון הארץ, שימש כמרצה אורח בתוכנית למדעי היהדות ובמחלקה לספרות השוואתית באוניברסיטת ייל (סתיו 2018) וכעמית גולדמן בכיר בביה"ס למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב. חתן פרס ספיר לספרי ביכורים לשנת 2011, ופרס שרת התרבות ופרס ראש הממשלה לסופרים עבריים לשנת 2016.

על הכמיהה היסודית ביותר: גאולה

גרשם שלום | שבתי צבי והתנועה השבתאית בימי חייו | כרמל, 2021 | 1218 עמודים

איך תודעה נולדת מחדש

תומאס מאן | הר הקסמים | הקיבוץ המאוחד 2021 | 688 עמודים