Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! מרץ 2024

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

חנן אמויאל

מורה לספרות בתיכון בתל אביב ודוקטורנט לספרות השוואתית באוניברסיטת בר-אילן. מחקרו עוסק בתיאוריה של הספרות במאה ה16 באיטליה והשפעתה על הפרוזה של סרוונטס.

דילטנטיות שלא בעיתה

פרימו לוי | לילית וסיפורים אחרים | הספריה החדשה, 2022| 235 עמודים