Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! מרץ 2024

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

חוה פנחס־כהן

משוררת, מרצה לספרות ולאומנות. פרסמה עד כה שלושה־עשר ספרי שירה. מייסדת "דימוי" – כתב העת לספרות, אומנות ותרבות יהודית. מייסדת ומנהלת אומנותית של "כיסופים" – כנס ירושלים לסופרים ומשוררים יהודיים. בשנה הקרובה יראו אור ספריה מצב משפחתי בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ושיכורים ואנשים משוגעים, ספר תרגום משיריו של המשורר הנורבגי קנוט אודגארד.

בקצה השיר ישן איש

מרים גולן | אל העיר קינה | הוצאת כנרית, 2020 | 86 עמ'