Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! דצמבר 2023

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

חביבה פדיה

משוררת, סופרת וחוקרת תרבות, יהדות, קבלה וחסידות. ספר שיריה האחרון עד כה: הודו: שירי מסע והשתוות (פרדס, 2022).

חוה האחת בקינתה אל האהוב החצוי

חוה פנחס־כהן | מסע אחר עם עורב שחור ו־Saint Claire | קשב לשירה, 2015 | 89 עמודים