Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

זהר אלמקייס

כותבת, מתרגמת וחוקרת. ספר הביכורים שלה, ״בית הנתיבות״, ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד. כיום כותבת דוקטורט במסגרת המחלקה לאנתרופולוגיה באוניברסיטת קולומביה.