Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! דצמבר 2023

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

זהר אלמקייס

כותבת, מתרגמת וחוקרת. ספר הביכורים שלה, ״בית הנתיבות״, ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד. כיום כותבת דוקטורט במסגרת המחלקה לאנתרופולוגיה באוניברסיטת קולומביה. 

פה ובמקום אחר

שייח'ה חליווא | אתנחתא לנביחות | אפיק, 2021 | 68 עמ'