Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

דרור בורשטיין

דרור בורשטיין נולד ב־1970 בנתניה. כיום הוא מלמד בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים. בין ספריו האחרונים: עולם קטן: דיוקנאות של חרקים, שזכה בפרס ביאליק, ובדרך, שלוש נובלות. המאמר המופיע כאן הוא חלק מספר בשם להבות הלב וענני הגשם, שעניינו גשם ושירה ועתיד לראות אור בהמשך השנה בהוצאת "ספרי בלימה".