Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! מרץ 2024

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

דניאל מאירי

ירושלמי, בוגר מדרשת עין פרת. מתעניין בפילוסופיה וטבע ואוהד הפועל מושבע.

"דבר אנושי אינו זר לי", האומנם?

יואב אשכנזי | אתיקה אחרי אושוויץ | הוצאת כרמל, 2022 | 67 עמודים

טרמפיסט בגלקסיה בלי מדריך

עודד כרמלי | אף אחד לא בא, לא בדרך, לא יבוא | אפרסמון ספרים והבה להבא, 2023 | 85 עמודים