Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! ספטמבר 2023

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

דניאל מאירי

ירושלמי, בוגר מדרשת עין פרת. מתעניין בפילוסופיה וטבע ואוהד הפועל מושבע.

טרמפיסט בגלקסיה בלי מדריך

עודד כרמלי | אף אחד לא בא, לא בדרך, לא יבוא | אפרסמון ספרים והבה להבא, 2023 | 85 עמודים