Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! ספטמבר 2023

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

גלעד מאירי

פרסם 20 ספרים, מהם שבעה ספרי שירה, מחקר על אודות שירת דוד אבידן (מבוסס על הדוקטורט), פופואטיקה – ספר עיון בשירת עכשווית, ושבע אנתולוגיות שירה (העוסקות בטיסה, בכדורגל [שתיים], בספורט, בבית הספר, בתפילה ובמחאה חברתית [בשתיים האחרונות כעורך שותף]). מנהל ומייסד שותף של מקום לשירה וביה"ס לאומנויות המילה. ספרו ה הזמן עשה את שלו מבחינתי הוא יכול ללכת יצא לאחרונה בהוצאת מקום לשירה.

"הַיָּרֵחַ מְלַמֵּד תַּנָ"ךְ" – מסה על שירת זלדה

נוסח יהודי עממי־נאיביסטי בשירת זלדה

"נוֹלַדְתִּי בְּהַצָּגַת חֲצוֹת"

אלפרד כהן | חופשה שנתית | לוקוס, 2022 | 90 עמודים

מָגוֹל עצמי – השירה הווידויית של רון דהן

רון דהן, מָגוֹל, הקיבוץ המאוחד 2022, 58 עמודים

מינימום כסף, מקסימום אגו – הטיפים הפואטיים של דוד אבידן

דוד אבידן | טיפים למשורר מתחיל | דחק, סדרת דרש לכתבי מופת בפואטיקה ואסתטיקה, 2021 | 65 עמודים

חוש הביקורת

פואטיקות דָחף ורָחף

מלכת הדרמה – כיצד לקבל ביקורת שלילית

לביקורת ספרות יש אפקט רגשי גדול על משורר. היא דרמה קווין או קינג, פוטנציאלית בהפעילה יצרים לוהטים