Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! ספטמבר 2023

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

גליה ברס

יוצרת רב־תחומית, עוסקת בעיקר בשירה, עיצוב גרפי והפקה. בוגרת ביה״ס לאמנויות המילה. חיה בתל אביב. 

הנחתי רגל איפה שעמדה הרוח

מיטל זהר | נבדה | הקיבוץ המאוחד, 2019 | 76 עמ'