Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! דצמבר 2023

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

אריק גלסנר

מבקר ספרות בידיעות אחרונות וסופר. פרסם שני רומנים: ובזמן הזה (כתר, 2004) ומדוע איני כותב (ידיעות ספרים, 2017). קובץ מביקורותיו ראה אור בספר תחת השם מבקר חופשי (הקיבוץ המאוחד, 2019). הדוקטורט שלו עסק ב"ביקורת הספרות בישראל בעידן הפוסטמודרני" (2011). 

למה לאה?

הילה בלום | איך לאהוב את בתך | כנרת-זמורה-דביר, 2021 | 238 עמודים