Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! ספטמבר 2023

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

אסתר אטינגר

 משוררת וסופרת. מבחר מקיף משיריה, הכל יקר, הופיע ב־2018 בהוצאת מוסד ביאליק. הוציאה לאור שני ספרי פרוזה: פלא לילה (הקיבוץ המאוחד, 2005), ולאחרונה את שלום לך דודי (כרמל, 2020). ב־2007 ראתה אור המונוגרפיה על המשוררת זלדה: זלדה: שושנה שחורה (הוצאת מפה).

במקור תל אביבית; בחיים עצמם ירושלמית.

גלות מזהרת

סלאח פאיק | דבר לא יצילני מן הבדידות | תרגם מערבית והוסיף פתח דבר: עידן בריר | קשב לשירה, 2021 | 211 עמודים

שתיקה יודעת קול

אמיר אשל | בין מדבר למדבר | מוסד ביאליק 2020 | 157 עמ'