Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אסתר אטינגר

 משוררת וסופרת. מבחר מקיף משיריה, הכל יקר, הופיע ב־2018 בהוצאת מוסד ביאליק. הוציאה לאור שני ספרי פרוזה: פלא לילה (הקיבוץ המאוחד, 2005), ולאחרונה את שלום לך דודי (כרמל, 2020). ב־2007 ראתה אור המונוגרפיה על המשוררת זלדה: זלדה: שושנה שחורה (הוצאת מפה).

במקור תל אביבית; בחיים עצמם ירושלמית.