מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

אסף רוט

מאמרים:

"האם צריך כאן איזה שיר, ועוד ביידיש?": על תרגום היהודית לישראלית

זר שלגים: מבחר משירת היידיש | מיידיש: בני מר | הקיבוץ המאוחד והו!, סדרת "ה־21", 2021 | 258 עמודים

Handle with Care – קריאה ב"בן המקום" מאת חיים הזז

חיים הזז | בן המקום | הוצאת בלימה, 2020 | 133 עמ'