מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

אסיף רחמים

מאמרים:

בִּמקום בַּמולדת אוחזת אני בגלגולֵי עולם

נלי זקש | תהילים של לילה | מגרמנית: דינה פון שוורצה | קשב לשירה, 2021 | 125 עמ'