Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! מרץ 2024

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

אמיר חרש

סופר, כתבן וחוקר ספרות בעזרת כלים אמפיריים. מלמד בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב ובבית הספר לאומנויות המילה בירושלים. ספריו, יתבטל העולם (כתר, 2013) וברונז (כתר, 2019), מותחים את הגבול שבין הריאליסטי לפנטסטי.

כותב המערבונים העברי הראשון

יוסף לואידור | נער פחז כמים | עורכים: יגאל שוורץ ונעם קרון | פרדס, הקשרים, 2022 | 291 עמודים

האימה שבאימהוּת – שאי אפשר דבר לומר עליה

ילי שנר | גלם | פרדס הוצאה לאור, 2022 | 86 עמודים

הצד החשוך של החיים

טליה אפלבאום פלד | שעת אפס | הוצאת שתיים | עורכת: אורנה לנדאו | 113 עמודים

לראות את הדברים באינסופיותם

אולגה טוקרצ׳וק | על עצמות המתים | מפולנית: מרים בורנשטיין | אחוזת בית, 2021 | 263 עמודים

התרסקות או הארה

גון בן ארי | SWIM | כתר, 2021 | 408 עמודים