מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

אמיר חרש

סופר, כתבן וחוקר ספרות בעזרת כלים אמפיריים. מלמד בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב ובבית הספר לאומנויות המילה בירושלים. ספריו, יתבטל העולם (כתר, 2013) וברונז (כתר, 2019), מותחים את הגבול שבין הריאליסטי לפנטסטי.

מאמרים:

לראות את הדברים באינסופיותם

אולגה טוקרצ׳וק | על עצמות המתים | מפולנית: מרים בורנשטיין | אחוזת בית, 2021 | 263 עמודים

התרסקות או הארה

גון בן ארי | SWIM | כתר, 2021 | 408 עמודים