Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ים טרייבר

עוסקת בצילום ובספרות. לומדת לתואר שני בחוג לספרות כללית והשוואתית באוניברסיטה העברית ומלגאית בתוכנית מנדל למוסמך.