Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! ספטמבר 2023

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

ים טרייבר

עוסקת בצילום ובספרות. לומדת לתואר שני בחוג לספרות כללית והשוואתית באוניברסיטה העברית ומלגאית בתוכנית מנדל למוסמך.

כי צריך לשטוף הכל

תמר וייס גבאי | החזאית: נובלה בשלושה חלקים | לוקוס, 2022 | 91 עמודים