Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! מרץ 2024

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

ים טרייבר

עוסקת בצילום ובספרות. לומדת לתואר שני בחוג לספרות כללית והשוואתית באוניברסיטה העברית ומלגאית בתוכנית מנדל למוסמך.

מה עושים גברים במלחמות?

פייר פאולו פזוליני | מעשים לא טהורים / אמדו מיו | מאיטלקית: אלון אלטרס | אפרסמון, 2024 | 244 עמודים

כי צריך לשטוף הכל

תמר וייס גבאי | החזאית: נובלה בשלושה חלקים | לוקוס, 2022 | 91 עמודים