Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! ספטמבר 2023

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

אורית מיטל

מנהלת בית עגנון בירושלים, חוקרת, משוררת, עורכת ומנחה סדנאות כתיבה. ספר שיריה הרביעי לוטשת אין עתיד לראות אור השנה בהוצאת מקום לשירה.

ענפים סביב האין

נדב ליניאל | הלל | פרדס, 2022 | 161עמודים