Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! מרץ 2024

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

אביאל רובשוב

יוצר בתחומי הפילוסופיה, המוזיקה והשירה. ספר שיריו הבא, הגעש האדיר של החיים, עתיד לראות אור בקרוב בהוצאת עיתון 77.

צָפוּן בָּרֵךְ | השירה כצֵיד החד־פעמי

מאיר ויזלטיר | פנקס הסונטות | הקיבוץ המאוחד, 2021 | 94 עמודים