Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

על חשיבותו של צירוף מקרים ראוי לשמו

לואלין מוס, גיבור ספרו של קורמאק מאקרתי לא ארץ לזקנים (עם עובד, 2005), יצא לבדו לציד בערבות טקסס השוממות. כשהתחקה אחר צבי פצוע שנעלם לו מעבר לאופק, נתקל במקרה באחד הוואדיות בחברי כנופיות מקסיקנים הרוגים. בלי ספק עסקת סמים שהשתבשה. במקום לקחת את הרגליים ולהסתלק משם, תר מוס אחר מרחץ הדמים במשך שעה ארוכה. באחד […]

ערכים בספרות במאה ה־21

במרץ 2023, התחלנו לעבוד על גיליון חגיגי של מעלה שאמור היה לראות אור בספטמבר 2023 ולעסוק בחזון הביקורת. פנינו לבעלי ובעלות מחשבה וביקשנו מהם לדמיין חזון לתחום הביקורת: האם יש בה צורך, מי אמור לכתוב אותה, מה עליה לחולל? אולם עריכה של כתב עת קרובה להאזנה זהירה ללב משותף, והיא מלמדת שעל מנת שחזון יתממש […]