Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אסף רוט

תלמיד מוסמך בחוג לספרות השוואתית באוניברסיטה העברית ובבית ספר מנדל לתלמידים מצטיינים במדעי הרוח. ספרו "בוסר" ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד (2017) וזכה בפרס משרד התרבות לספרי ביכורים.