Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

כיצד להפסיק לפחד ממוות, להתחיל להתאבל על המתים ולאהוב את החיים

לפני כמה שנים חבר מבוגר של הוריי נפטר בשנתו. אחת מחברותיה של אימי ציינה: ״הלוואי על כולנו למות כך״. אמירתה זכתה להסכמה מוחלטת מאימי וממני, כפי שאמירות מן הסוג הזה זוכות בדרך כלל להסכמה בתרבותנו. הסיבה לכך היא שבתרבות המערבית מוות וגסיסה נחשבים לאירועים שאין ביכולתנו לשאתם, ועל כן הפתרון ההומני ביותר שיש ליקום להציע […]

דמיון הוא התשובה

ללילה קמחי מהו דמיון? כל דבר שהוא פרי המצאה אנושית, כך לפחות מקובל לחשוב בחברה המערבית בימינו. אך הפסיכולוג והפילוסוף האמריקני ג׳יימס הילמן (1926–2011) מבקש לפרק את התפיסה הזאת ואת ההנחות הנלוות לה. הוא שואל: מי מדמיין? ועונה: לפי התפיסה הרווחת, ילדים עד גיל מסוים, וכל מי שהוא בעל נפש של אומן, כלומר, כל מי […]