Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! דצמבר 2023

המלצת שבוע הספר – שרון שקרג׳י

יש תקופות בחיים שבהן מיומנות קריאה מפותחת פוגשת ריכוז שעודנו בשיאו וטעם גמיש מספיק. שלושת אלה יחד מאפשרים לקרוא ספרות ״גדולה״ שיוצרת בסיס תרבותי־ספרותי לעתיד. עם השתנות העיתים, הטעמים והיכולות, מוקד הקריאה משתנה, גם אם ההערכה לספרות טובה נותרה בעינה. במציאות שבה רוב הקריאה היא של ספרות קלה, דווקא הספרות הזו טעונה תשומת לב מחשבה […]

מות החתול ותחיית האנושיות

נתחיל בסילוק הסייגים: אני לא אוהבת חתולים, וגם אתם לא צריכים לאהוב אותם כדי ליהנות מהספר הזה. בחלוקה בין אנשי חתולים לאנשי כלבים אני עם האחרונים, ובכל זאת מצאתי ערך ומשמעות רבה בקרתגו, ספר הביכורים של זהר כוכבי. כוכבי הוא בעל תואר דוקטור בפילוסופיה, עוסק בעריכה ותרגום, ומנגן בבס. קרתגו הוא התוצר המעמיק, הצלול, והמוזיקלי […]

מים אחרים באותם הנהרות

קנאת סופרות, ספרה החדש של מאיה ערד, עוסק בעולמה המקצועי של הסופרת אביגיל שלו, אשר הגשימה את השאיפה לפרסם ספר ולהפוך לסופרת מוּכרת ומוֹכרת, אך עדיין נאבקת על מעמדה בעולם הספרות מול מגוון יוצרות אחרות, בכירות וזוטרות ממנה. ספרה האחרון של אביגיל נכנס לרשימה הארוכה של המועמדים לפרס ספיר, ואביגיל מתמודדת לא רק עם התקווה […]