Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! מרץ 2024

הביוגרפיה הראשונה של דנטה

למה הקל הוא הקשה? אולי כי רוב הזמן אנחנו לא "קלים" ולא פשוטים. אלא שלעיתים ישנם אנשים המעוררים בנו את היכולת להיות בעלי תום, לא מפוצלים, להאמין במה שפינו מדבר. גם אם מחוות תודה בין משוררים היא מורכבת, הרי בתשתיתה היא מחווה עמוקה של הלל ושבח. את מברכת, ובעודך מברכת את יודעת שאת מסוגלת לכך […]