Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

איך לכתוב על הפוליטי?

בעקבות ספר המסות של ג'ורג' ארוול אחת מן המסות שקובצו בספר החדש מכתבי ג'ורג' אורוול (וידויים של מבקר ספרות, בתרגום סמדר גונן), דנה בעצם האפשרות של יצירה פוליטית בספרות. "זה עידן פוליטי", מכריז אורוול בפתח המסה האחרונה המצורפת בקובץ, "מלחמה, פשיזם, מחנות ריכוז, אלות גומי נוקשה, פצצות אטום וכדומה הם חלק ממחשבותינו היומיומית". על כן, […]

על העיוורון

שעת השקרנים, ספרה החדש של יערה שחורי, הוא ספר שמבקש ללכוד את רוח התקופה. ככזה, מוצבים בפניו אתגרים רבים. ראשית, הוא מסתכן בצרות אופקים שעלולה לנבוע מצרות הפרספקטיבה של המחברת בשעת הכתיבה. אגב כך, הוא מסתכן בנפילה לבורות הפוליטיקה של השפה, דהיינו – מכניסה אל המחנה הסגור שבה שוכנת השפה, שעל הספרות מוטלת האחריות לחלצה […]