Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! דצמבר 2023

האב, הבת, ורוח הקודש

א"ב יהושע התחיל את דרכו במרד נגד הכתיבה הריאליסטית: אל מול ספרות דור תש"ח, המציאותית כל כך, הוא החל דווקא בכתיבה סימבולית־אלגורית, מופשטת, שהאירועים בה מתרחשים בממד על־זמני ולא בתוך מציאות היסטורית קונקרטית. ספרו הראשון, מות הזקן (1962), היה קובץ סיפורים סוריאליסטיים, שכמו נתלשו מההוויה הישראלית המוכרת, אבל בכל זאת רמזו על מה שמתרחש בה. […]